Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2012

papusiek
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
Reposted byCirmus Cirmus

January 03 2012

papusiek

przyjaciele przychodzą i odchodzą, ale siostry są na zawsze

Reposted fromkatalama katalama viabansujdziwko bansujdziwko
5936 2e55
Reposted frombeccabae beccabae viabansujdziwko bansujdziwko

January 02 2012

papusiek

Nie myśleć, nie myśleć, nie myśleć kurwa. Starczy. Co da głupie zadręczanie się? Stop. Nie myśleć. Spokojnie. Jeden, dwa, trzy. Nie myśleć. Nic, pustka.

Ja pierdolę, jak można zrobić z siebie taką idiotkę?!

December 30 2011

papusiek
7566 1d0c 500
Reposted fromjolene511 jolene511 viaancka93 ancka93
papusiek
Kobieta wybaczy Ci wszystko oprócz tego, że jej nie kochasz.
— Alfred de Musset
Reposted fromzgrzyt zgrzyt viaancka93 ancka93
papusiek

Wyjedziemy gdzieś za miasto
Odwrócimy się plecami
Będziemy się poznawać ustami i palcami

— Muchy - Zapach wrzątku. Oj, oj znowu nieładne myśli.

December 28 2011

papusiek
1904 c736
Reposted fromnawrocka nawrocka viadiedrunk diedrunk
papusiek
1273 f0e1

December 27 2011

papusiek
Reposted fromlest lest

December 24 2011

papusiek
5934 250a
Reposted fromyummyey yummyey viadiedrunk diedrunk
papusiek
7427 ab17
Reposted frommariola mariola viadiedrunk diedrunk
papusiek
0710 2bfb
Reposted fromkarahippie karahippie viadiedrunk diedrunk
papusiek
8981 5b69
Reposted fromdojenka dojenka viadiedrunk diedrunk

December 21 2011

papusiek
to będzie dobry rok bez rocznic i postanowień
bez wspomnień i rozczarowań
— muchy
Reposted frompoppyseed poppyseed viaashtrayheart ashtrayheart
papusiek
Agnieszka to ma czarne serce, ale Michał zamiast serca ma BOMBĘ ATOMOWĄ!
— Milenka- cudowne dziecko

December 19 2011

papusiek
0148 b038 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaazuulia azuulia
papusiek
papusiek
0814 fa90
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl